Waarom worden er herinnerings - of ingebrekestellingskosten aangerekend op mijn factuur?

Welke betalingsherinneringen kan ik ontvangen?

Voor elke factuur die je niet tijdig betaalt, zal je van ENGIE een reeks aanmaningen tot betalen ontvangen.

  • 1ste herinnering (per post of per e-mail): 7,5€ op de eerstvolgende factuur (voor de eerste drie laattijdige facturen gratis – zie hieronder)
  • 2de herinnering (per e-mail en/of per SMS): deze herinnering is kosteloos
  • Ingebrekestelling: 15€ in Wallonië en Brussel, in Vlaanderen wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend.


Je hebt als huishoudelijke klant recht op drie gratis eerste herinneringen per klant en per rollend jaar op al je verbruiksadressen samen.

Hoe wordt de forfaitaire schadevergoeding in Vlaanderen berekend?

Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding in Vlaanderen is afhankelijk van het openstaand bedrag van de factuur.

  • Voor een openstaand bedrag tussen 0€ en 150€ wordt 20€ schadevergoeding aangerekend.
  • Voor een bedrag tussen 151€ en 500€ wordt 30€ aangerekend plus 10% van het openstaande bedrag.
  • Voor een bedrag boven 501€ zal 65€ forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend plus 5% van het openstaande bedrag.


Hoe worden deze kosten aangerekend?

De herinnerings- of ingebrekestellingskosten worden steeds toegevoegd op de eerstvolgende factuur die verstuurd wordt.

Je hebt als huishoudelijke klant recht op drie gratis eerste herinneringen per klant en per rollend jaar op al je verbruiksadressen samen.

Meer gedetailleerde info over de timing en het bedrag van de kosten kan u vinden in de Algemene Voorwaarden bij uw contract via deze link.