Investeren in zonnepanelen in Vlaanderen: in 2020 of wachten tot 2021?

Vlaanderen kondigt een nieuwe premie aan voor wie zonnepanelen installeert. De premie geldt vanaf 1 januari 2021 en kan oplopen tot 1 500 €. Wacht je dus beter om te investeren in zonne-energie? Volgens onze berekeningen investeer je beter nu.

15/06/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

De laatste jaren zijn de premies en de steun voor zonnepanelen weggesmolten als sneeuw voor de zon. Tot er momenteel vrijwel niets meer van overblijft. Het was dan ook een leuke verrassing toen de Vlaamse regering in de zonnige maand juni 2020 een nieuwe jaarlijkse premie aankondigde voor iedereen die vanaf 1 januari 2021 zonnepanelen installeert. Wacht je dus beter tot volgend jaar om te investeren in zonne-energie? Niet noodzakelijk …

Hoe zit dat juist met de nieuwe Vlaamse zonnepremie?

Voor wie? Alleen voor gebouwen die al op het net zijn aangesloten en die een bouwvergunning hebben aangevraagd vóór 1 januari 2014. Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking voor deze premie (maar kan wel gebruik maken van andere steunmaatregelen).

Hoeveel? Maximaal 1500€ en nooit meer dan 40% van de totale kostprijs van de installatie. De exacte berekening gebeurt als volgt: je ontvangt 300 €/kWp tot 4 kWp. Als de installatie een hoger vermogen kan leveren, ontvang je 150 € per kWp die je meer produceert, tot aan het plafond van 6 kWp. Voor het vermogen boven 6 kWp ontvang je niets meer.

Hou ook hier rekening mee: vanaf 2022 wordt het bedrag van de premie jaarlijks met ongeveer een kwart verminderd. De overheid wil daarmee een stormloop zoals bij de groenestroomcertificaten vermijden.

Waarom een nieuwe premie in Vlaanderen?

Een terechte vraag, want de laatste jaren worden premies en steunmaatregelen één voor één afgebouwd en gestopt. Dat er precies nu een nieuwe premie komt, is geen toeval …

Vanaf 1 januari 2021 voert Vlaanderen immers een nieuw tariefsysteem in. Het principe van de terugdraaiende meter verdwijnt! Momenteel loopt je meterstand op als je stroom uit het elektriciteitsnet verbruikt. En als je omgekeerd de overtollige stroom van je zonnepanelen (die je dus niet zelf verbruikt) in het net injecteert, loopt de meterstand terug. Maar vanaf 2021 is dat niet meer het geval.

Hoe zit het tariefsysteem in elkaar vanaf 2021? Stroom afkomstig van je zonnepanelen die je in het net injecteert, doet je meter dan niet langer terugdraaien, maar geeft je recht op een bepaalde vergoeding. Je ontvangt geld voor de elektriciteit die je panelen opwekken en die je op dat ogenblik niet verbruikt. Dus voor de stroom die je in het net injecteert. Maar de prijs die je hiervoor ontvangt, zal lager liggen dan de prijs die je betaalt als je stroom van het net afneemt.

Gevolg? Als je vooral ’s avonds of ’s nachts stroom verbruikt (en je dus weinig zelfverbruik hebt) dan daalt de rentabiliteit van je zonnepanelen door deze tariefwijziging! Om de terugverdientijd van je zonnepanelen toch op min of meer 10 jaar te houden, heeft Vlaanderen deze nieuwe premie ingevoerd.

Wacht je dan beter tot de nieuwe premie van toepassing is om zonnepanelen te installeren? Of juist niet? Uit onze berekeningen blijkt dat zonnepanelen nog interessanter zijn als je de mogelijkheid hebt om ze in 2020 te installeren.

Waarom investeer je in Vlaanderen beter in 2020 in zonnepanelen dan in 2021?

Om het voordeel van de terugdraaiende meter te behouden

Vlaamse consumenten die in 2020 beslissen om in zonnepanelen te investeren, kunnen volgens de huidige reglementering nog 15 jaar lang profiteren van het systeem van de terugdraaiende meter. En het ziet ernaar uit dat de overheid die beslissing niet zal terugdraaien.

De rekensom is snel gemaakt: door de terugdraaiende meter zal je elektriciteitsfactuur 15 jaar lang rond 0 € schommelen. Met andere woorden: je bespaart 15 jaar lang elk jaar opnieuw bijna 1000 €!

Zelfs als je rekening houdt met het prosumententarief (dat ongeveer 300 € bedraagt) hou je nog 700 € per jaar aan besparingen over. En bedraagt de terugverdientijd van je investering ongeveer 8 jaar.

Om zo weinig mogelijk te betalen voor de stroom die je van het net haalt

Als je beslist om in 2021 in zonnepanelen te investeren, dan betaal je minder voor de aankoop ervan. Je ontvangt immers de nieuwe premie van de Vlaamse overheid. Maar daar staat tegenover dat je elektriciteitsfactuur hoger zal zijn dan wanneer je nog dit jaar panelen zou installeren.

Het nieuwe tariefsysteem dat vanaf 2021 zal gelden, is minder interessant als je vooral stroom verbruikt in de periode waarin je panelen weinig of zelfs geen elektriciteit opwekken (’s avonds en ’s nachts). Je ontvangt dan wel een vergoeding voor de kWh die je in het net injecteert, maar die is beperkt. Momenteel wordt ze op 0,03 €/kWh geraamd.

Alleen zelfverbruik kan je dan nog echte besparingen opleveren. Maar je zelfverbruik verhogen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vaak kan dat alleen als je investeert in nieuwe elektrische huishoudapparaten, een thuisbatterij… Het zelfverbruik van een gemiddeld gezin wordt momenteel op 35% geraamd. Jaarlijks levert dat je een besparing van ongeveer 360 € op. Voeg daar nog de vergoeding bij die je ontvangt omdat je stroom op het net zet (+/- 80 €/jaar) en je totale besparing bedraagt 440€. Terwijl je 700€ zou besparen door nog dit jaar zonnepanelen te laten installeren … De terugverdientijd van je panelen loopt daardoor op tot zo’n 10 jaar, tegenover 8 jaar als je in 2020 panelen zou installeren.

Samenvatting: waarom nu investeren?

> Om 15 jaar lang het voordeel van de terugdraaiende meter te genieten en dus flink te besparen op je factuur.

> Om meer dan 700€ per jaar te besparen in plaats van 440€.

> Om je installatie sneller terug te verdienen.

> Om niet voortdurend je zelfverbruik te moeten optimaliseren en je elektrische huishoudapparaten te gebruiken wanneer je wil.

Klaar om zonnepanelen te installeren op je dak? Zodat je tegelijk bijdraagt tot een CO2-neutrale toekomst en flinke besparingen verwezenlijkt? Maak dan nu een  prijssimulatie.

Lees ook