De prijs van zonnepanelen zou te hoog zijn, zonder premies en met de komst van de slimme meter zou de installatie in België niet rendabel zijn … Stuk voor stuk misvattingen die we uit de wereld willen helpen met harde argumenten.

1. Met de slimme meter ben je elektriciteit die je niet meteen verbruikt gewoon kwijt

Ook dat klopt niet. Elektriciteit die je produceert maar niet meteen verbruikt, wordt momenteel in het elektriciteitsnet geïnjecteerd en je verbruiksteller wordt teruggedraaid (in Vlaanderen en Wallonië). Kortom: je energiefactuur wordt verminderd met wat je produceert. In Brussel wordt gewerkt met een bidirectionele teller, die aangeeft wat je verbruikt én wat je teruggeeft aan het net.

Maar wat dan met de slimme meter?

In Vlaanderen is Fluvius sinds 01/07/2019 begonnen met de uitrol van de slimme meter. Met dit soort meter beschik je over 2 mogelijkheden:

– Je kan het compensatiesysteem (van de terugdraaiende meter) gedurende maximum 15 jaar behouden vanaf de datum van de plaatsing van je installatie voor zelfproductie. In dat geval is het prosumententarief van toepassing. Let wel, deze periode van 15 jaar moet nog bevestigd worden door de VREG !

– Je kan er ook voor kiezen om over te schakelen naar een systeem van “light compensation”. We leggen dat systeem in detail uit in ons artikel het einde van het prosumententarief in Vlaanderen. Hoe meer zelfverbruik (je verbruikt de elektriciteit op het moment dat ze geproduceerd wordt), hoe voordeliger het is om over te stappen naar “light compensation”.

In Wallonië zal er met de slimme meters gewerkt worden volgens een planning die nog niet gekend is. Het prosumententarief daarentegen zal vanaf 2025 gelden. Je kan ook overschakelen naar “light compensation” als je op eigen initiatief en kosten een tweevoudige meter laat installeren. Dat raden we echter af.

In Brussel tot slot is er nog geen sprake van de digitale meter, maar het compensatiemechanisme verdwijnt sowieso in 2020. Je hebt dus geen keuze: vanaf 01/01/2020 schakel je over naar een systeem van “light compensation”. De vergoeding die je krijgt voor de injectie van elektriciteit in het netwerk zal niet langer identiek zijn aan de prijs van de afgenomen elektriciteit. Wel ontvang je nog gedurende 10 jaar groenestroomcertificaten in Brussel.

Een batterij dan maar?

Tegenwoordig kan je het productieoverschot van je zonnepanelen ook thuis opslaan met een thuisbatterij. Momenteel is het voordeel van dit systeem nog beperkt omwille van de terugdraaiende meter, maar in de toekomst als de aankoopprijs van een thuisbatterij afneemt en het systeem van “light compensation” van toepassing is, zal je er wel voordeel uit kunnen halen. Het systeem zal toelaten om tot 80% van de tijd onafhankelijk te zijn van het net (tegenover 30 tot 40% vandaag). Vanaf 1 augustus 2019 worden er in Vlaanderen ook nieuwe premies toegekend voor thuisbatterijen.

2. Zonnepanelen renderen niet meer

Premies die worden geschrapt, de invoering van het prosumententarief in Wallonië vanaf 2020, de slimme meter in Vlaanderen, de afschaffing van het compensatiemechanisme in Brussel in 2020, … Redenen genoeg, zo lijkt het, om te geloven dat zonnepanelen niet langer de moeite waard zijn en – vooral – niet renderen. Fout.

De premies en subsidies voor zonnepanelen mogen dan wel teruggeschroefd zijn, zonnepanelen kosten nu 3 keer minder en een investering in zonnepanelen biedt niets dan voordelen: rendabel in +/- 5 tot 9 jaar tijd (10 jaar in Vlaanderen zonder premies en ondanks het prosumententarief van 80 € tot 113 €/jaar en per geïnstalleerde kWp voor het gebruik van het netwerk). Meer nog, over een periode van 25 jaar gezien brengen zonnepanelen meer dan 9% op in Wallonië (ondanks het toekomstige prosumententarief), ongeveer 10% in Brussel en +/- 8% in Vlaanderen. Welke bank betaalt je vandaag nog dit soort intresten uit?
Bovendien “bedraagt de besparing op je elektriciteitsfactuur 500 tot 1350€ vanaf het eerste jaar voor een gemiddelde installatie van 14 panelen. En dat dankzij de terugdraaiende meter”, zegt Paul, energie-expert bij ENGIE. “Grotere installaties leveren een nog grotere besparing op. En omdat zonnepanelen zo’n 25 tot 30 jaar meegaan, maak je bijna 20 jaar lang zuivere winst zodra de installatie is afgeschreven.” Dat is onder andere te danken aan de prijsdaling van zonnepanelen. In 2008 kostte een installatie tussen de 20 000€ en 30 000€. Vandaag schommelen de prijzen tussen 5000€ en 8000€.

3. “Geen budget?”, “Met de belasting is het niet meer rendabel?

We analyseerden hier 5 financiële vragen omtrent zonnepanelen. ENGIE stelt bovendien een gespreide betaling van je toekomstige zonnepaneleninstallatie voor, afhankelijk van je beschikbare budget, en aan een rentevoet van 1,55%*. Neem je offerte dus bij de hand en bereken het bedrag van je maandelijkse betalingen op de website van onze partner Beobank. Houd er rekening mee dat geld lenen ook geld kost.

4. Mijn dak is niet zuidgericht, dus zonnepanelen zijn zinloos

zonnepanelen_dak_orientatie_zuid

Je vergist je opnieuw. Inderdaad : een zuidgericht dak met een helling van 30% levert een optimaal rendement aan zonne-energie (100%). Het verschil met een dak dat geöriënteerd is op het zuidoosten of zuidwesten, is verwaarloosbaar: amper 4 tot 5% minder rendement. Oost- of westgerichte daken zijn iets minder interessant: 10 tot 15% minder opbrengst. Maar dat verschil compenseer je makkelijk door een paar extra zonnepanelen te installeren. Zonnepanelen op een noordgericht dak of een dak dat volledig overschaduwd wordt, worden meestal wel afgeraden.

Raadpleeg onze checklist om na te gaan of je dak geschikt is voor de installatie van zonnepanelen.

5. In de winter produceren zonnepanelen niet

Zonnepanelen hebben geen warmte nodig om elektriciteit te produceren. Zonlicht volstaat, en dat krijgen we voldoende: gemiddeld 1500 uur per jaar. Dus ja: zonnepanelen wekken ook tijdens de winter elektriciteit op. Maar uiteraard is de productie in de zomer hoger dan in de winter: 2/3 van de jaarproductie gebeurt tussen april en september, maar toch nog één derde in de periode oktober – maart.

Kies je voor de slimme technologie UP en de slimme thermostaat boxx met de module voor zonnepanelen, dan kan je de productie van je zonnepanelen op de voet volgen, zelfs in de winter. Hij geeft in realtime aan hoeveel je zonnepanelen produceren, wat je verbruikt en de hoeveelheid die je in het net injecteert. Hij vergelijkt de geschatte productie zelfs met de werkelijke productie, zowel in kWh als in euro.

6. Grotere kans op blikseminslag

Een dak met zonnepanelen is niet gevaarlijker tijdens onweer dan een normaal dak. Zonnepanelen trekken geen bliksem aan, omdat ze plat zijn. Het enige risico is kortsluiting als de bliksem inslaat vlakbij je woning. Een bliksemafleider kan hier soelaas bieden. Bovendien zijn zonnepanelen altijd geaard. Wil je helemaal gerust zijn, dan kan je je elektriciteitskast voorzien van een overspanningsbeveiliging.

Ook wat betreft hagelschade kan je op beide oren slapen. Zonnepanelen zijn gemaakt van gehard glas van 4 mm dik en bestand tegen hagelballen van 25 mm aan een snelheid van 90 km/u. De meeste brandverzekeringen vergoeden trouwens ook schade aan zonnepanelen als gevolg van onweer.

*Voorstel voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door de leninggever: Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, btw BE 0401.517.147 RPR Brussel, IBAN: BE77 9545 4622 6142. ER Kredietbemiddelaar, Agent in nevenfunctie: Electrabel NV/SA, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, btw BE 0403.170.701 RPR Brussel, IBAN BE46 0003 2544 8336. Representatief voorbeeld: lening op afbetaling voor een kredietbedrag van 5000€ terugbetaalbaar in 36 maandaflossingen van 142,20€ aan een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 1,55% (vaste actuariële debetrentevoet van 1,55%), hetzij een totaal terug te betalen bedrag van 5119,20€. Contante prijs 5000€ (1)
(1) Voorwaarden op 01/02/2019
Let op, geld lenen kost ook geld.

Facebook Comments