Premies voor je verwarmingsketel als je een bescheiden inkomen hebt

Niet vanzelfsprekend om je verwarmingsketel te vervangen als je een bescheiden inkomen hebt. Maar er is goed nieuws: in Vlaanderen zijn er premies speciaal voor ‘beschermde klanten’. Zo kan een nieuw verwarmingstoestel je minder dan 1000€ kosten!
Paul D.
28/09/2022 |

De prijs van een nieuwe condensatieketel? Ongeveer 4000€ voor een gasketel en 6500€ voor een mazoutketel. Een aanzienlijk budget als je weinig koopkracht hebt.

Iedereen heeft recht op comfort en een woning die aan de nieuwe energienormen voldoet en zo weinig mogelijk energie verbruikt. Daarom nam Vlaanderen sinds 2021 extra maatregelen om mensen die het sociaal tarief of voortaan ook een verhoogde tussenkomst van hun ziekenfonds genieten, te helpen bij de financiering van een nieuw verwarmingstoestel.

Kom ik in aanmerking voor deze premies?

Het antwoord is ja als:

  • jij (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) een uitkering ontvangt van het OCMW;
  • je een uitkering ontvangt van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap;
  • je een uitkering krijgt van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP);
  • je een tegemoetkoming ontvangt van je ziekenfonds;
  • je huurder bent van een sociale woning;
  • je een uitkering krijgt voor specifieke ondersteuningsbehoeften.

Het sociaal tarief: ook voor elektriciteit en gas

Als je in aanmerking komt voor een premie om je verwarmingsketel te vervangen, geldt het sociaal tarief ook voor je energiecontracten, je elektriciteit en je gas.

Het sociaal tarief is de laagste prijs die je kan betalen voor je elektriciteits- en gasvoorziening. Het werd ingevoerd in 2004 en wordt twee keer per jaar vastgelegd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Soms wordt het automatisch toegepast. In andere gevallen moeten er enkele stappen ondernomen worden om het sociaal tarief te genieten.

Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers. Het wordt berekend op basis van de laagste commerciële tarieven van de hele Belgische markt voor gas- en elektriciteitsvoorziening. Personen of gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief, betalen niet alleen een minimumprijs, ze moeten ook geen huur betalen voor hun elektriciteits- en/of gasmeter. Je kan hier je status controleren.

De ‘sociale’ premies om je verwarmingsketel te vervangen

Je kan niet één, maar meerdere subsidies aanvragen om je ketel te vervangen of een verwarmingsketel te laten installeren.

1. De aankooppremie

Let wel, deze is alleen van toepassing bij de aankoop van een gascondensatieketel.

Het bedrag?

  • 1800€ (en maximum 40% van de factuur) als je al een ketel op aardgas of propaan/butaan had.
  • 2500€ (en maximum 40% van de factuur) als je voordien een stookolieketel had

Merk op dat de prioritaire doelgroep voor de renovatiepremie Mijn VerbouwPremie en de lening Mijn VerbouwLening – met name de eigenaars-bewoners met de laagste inkomens – voortaan ook in aanmerking komt voor deze premie.

Wat als er geen aardgas beschikbaar is in je straat? In dat geval kan je een premie krijgen van 1800 € als je een nieuwe propaan-/butaanketel installeert en je voordien al dit soort ketel had. Had je een mazoutketel en vervang je deze door een ketel op propaan/butaan, dan bedraagt de premie 2500 €.

2. De Vlaamse renovatiepremie

Deze premie is bedoeld voor wie eigenaar is van zijn of haar woning. Het bedrag hangt af van je inkomenscategorie. Voor aanvragen in 2022 wordt rekening gehouden met je inkomen van 2020, aanslagjaar 2021.

Let wel, je kan maar 2 renovatiepremies aanvragen over een periode van 10 jaar en 1 per werkzaamhedencategorie (1 voor verwarming en 1 voor isolatie bijvoorbeeld, maar geen 2 premies voor verwarming).

Het bedrag? 20% of 30% van het bedrag van de factuur exclusief btw, afhankelijk van je inkomenscategorie en de aard van de werken.

Deze premie is ook geïntegreerd in het online loket Mijn VerbouwPremie

3. Een premie voor gasketels van meer dan 20 jaar oud

Is je oude ketel een gasketel en is hij meer dan 20 jaar oud? Gas.be kan je in dat geval een premie toekennen van 500 € voor de vervanging ervan door een nieuw systeem voor centrale verwarming op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW!

Let wel op, want de budgetten voor 2022 zijn in Vlaanderen (Fluvius) al volledig uitgeput en in Wallonië (RESA en ORES) gedeeltelijk. In Brussel (Sibelga) kun je er wel nog van profiteren …

Hoeveel bespaar ik dankzij deze premies?

We hebben een kleine simulatie uitgevoerd om je een idee te geven van de mogelijke besparingen dankzij deze verschillende premies bij de aankoop van een nieuwe verwarmingsketel.

Hoeveel kost een nieuwe verwarmingsketel mij?

Aankoopprijs van de ketel: 4000€ (incl. btw)

Aankooppremie: 1600€ (40% van de factuur incl. btw)

Renovatiepremie: 1132€ (30% van de factuur excl. btw)

Premie gas.be: 500€

Werkelijke kostprijs van je nieuwe verwarmingsketel: 1268€!

En op je gasfactuur?

Met een nieuwe condensatieketel bespaar je bovendien ongeveer 30% op je gasfactuur in vergelijking met een niet-condensatieketel.

Onze simulatie is gebaseerd op een Easy Fixed 1-contract van ENGIE in Vlaanderen in januari 2022 voor een klant met een verbruik van 13 851 kWh/jaar (ofwel het gemiddelde verbruik van een gezin in Vlaanderen volgens de VREG)

 

Klant met sociaal tarief

Prijs per kWh

0,02961 €*

Overheidsbijdrage

0,0006534 €

Besparing/jaar met een nieuwe condensatieketel

125,75 €

*Sociaal tarief voor aardgas in januari 2022

Dankzij deze premies en het sociaal tarief is het voortaan financieel haalbaarder om een stap te zetten in de richting van een meer CO2-neutrale toekomst. Wist je ook dat er verschillende manieren zijn om je nieuwe verwarmingsketel te financieren? We kunnen je helpen om je oude verwarmingsketel te vervangen. Laten we samen groener durven dromen!