Heeft de uitkering van de federale verwarmingspremie een invloed op (de verrekening van) mijn betaalde voorschotten?

De federale verwarmingspremie van 100 euro wordt verrekend op een tussentijdse factuur of - indien je op dat moment je jaarlijkse afrekening krijgt - op je afrekeningsfactuur.

Indien de premie wordt toegekend op een tussentijdse factuur, heeft dit geen invloed op de verrekening van je betaalde voorschotten op je volgende afrekeningsfactuur.

Voorbeeld:

Een klant heeft een maandelijks forfait van 90 euro.

Voor deze klant wordt de verwarmingspremie toegekend op de tussentijdse factuur van juni 2022. Deze factuur bedraagt 90 euro - 100 euro = -10 euro.

Het forfait van 90 euro werd dus betaald met het bedrag van de verwarmingspremie, en het restsaldo van 10 euro wordt terugbetaald aan de klant (indien er geen openstaand saldo is).

Op de volgende afrekeningsfactuur zal er voor het reeds betaalde voorschot van juni 2022, 90 euro in mindering worden gebracht.