Wat moet ik doen om de federale verwarmingspremie van 100 € te ontvangen?

De federale overheid kent de federale verwarmingspremie eenmalig toe aan elk gezin (huishoudelijke afnemer*) dat op 31 maart 2022 voor haar hoofdverblijfplaats (domicilie) een leveringscontract heeft voor elektriciteit.

- Indien je op 31 maart 2022 nog geen klant was of geen klant meer bent van ENGIE voor elektriciteit, dan dient de elektriciteitsleverancier waar je op die datum bij aangesloten was deze premie uit te betalen.

- Indien je op 31 maart 2022 wel klant was van ENGIE voor elektriciteit en in aanmerking komt voor deze premie, kennen we je de premie automatisch toe tussen 18/4 en 31/7/2022 op basis van lijsten van de federale overheid. U hoeft in eerste instantie dus geen stappen te ondernemen.

Mocht je de premie uiterlijk op 31/7 uitzonderlijk nog niet hebben ontvangen, dan komt dit wellicht doordat er iets fout is gelopen in de identificatie van je hoofdverblijfplaats op overheidsniveau (indien je je bij ENGIE hebt geregistreerd met een andere naam, voornaam, geboortedatum of adres dan de persoonsgegevens op de identiteitskaart, dan is het niet mogelijk om je contract aan je persoon te koppelen). Je zal dan vanaf 1/8 een online formulier kunnen indienen bij de FOD Economie. Opgelet: deze aanvraag dient te gebeuren vòòr 15 oktober 2022, na die datum is dit niet meer mogelijk. Wordt jouw aanvraag door de FOD Economie goedgekeurd, dan bezorgen ze ons (of de energieleverancier waar je op 31/03/2022 bij was aangesloten) deze informatie zodat dit alsnog verrekend kan worden. Meer informatie hierover kan je vinden op deze webpagina van de FOD Economie.

*Een huishoudelijke afnemer is een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik, met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten. De premie is dus niet van toepassing op professionele elektriciteitscontracten.