Ik kreeg al een energiecheque van 80€. Heb ik dan nog recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?

Ja, de federale verwarmingspremie geldt ook voor jou, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Het eenmalige forfait van 80€ (van toepassing voor mensen die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal tarief) en de federale verwarmingspremie zijn twee onafhankelijke maatregelen van de federale overheid.