Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?

Ja, de federale verwarmingspremie geldt ook voor klanten die genieten van het sociaal tarief, inclusief het tijdelijk sociaal tarief, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.