Waar kan ik meer informatie vinden over de federale verwarmingspremie van 100 €?

Je kan meer informatie terugvinden op de  website van de Federale Overheidsdienst Economie: Verwarmingspremie van 100 euro | FOD Economie (fgov.be)