Kan een thuisbatterij het prosumententarief compenseren in Wallonië?

Is de investering in een thuisbatterij interessant sinds de introductie van het prosumententarief op 1 oktober 2020? De cijfers blijven beweren van niet, waardoor een thuisbatterij kopen nog steeds niet rendabel is. Een woordje uitleg.
Paul D.
26/12/2022 |

Doen eigenaars van zonnepanelen er sinds de introductie van het prosumententarief in Wallonië goed aan om een thuisbatterij te kopen? Heel wat factoren doen het antwoord eerder naar ‘nee’ neigen.

In Wallonië draait de meter nog altijd terug

Even om ons geheugen op te frissen: een terugdraaiende teller stijgt wanneer je elektriciteit van het net afneemt, maar telt terug wanneer je niet verbruikte energie die je zonnepanelen geproduceerd hebben, injecteert in het netwerk. Gevolg: met een terugdraaiende meter kan je bij de jaarlijkse afrekening een elektriciteitsfactuur krijgen die bijna gelijk is aan nul als je erin slaagt je verbruik en je productie op elkaar af te stemmen.

Bij het systeem van de terugdraaiende teller doet het elektriciteitsnet in zekere zin dienst als batterij! Waarom zou je dan een thuisbatterij kopen met een prijskaartje van 5000 tot 10 000 €? Je zou er geen cent mee besparen.

Goed om weten: deze redenering gaat uiteraard alleen op als je gekozen hebt voor een enkelvoudige meter. Heb je een tweevoudige meter (met een apart dag- en nachttarief) in combinatie met zonnepanelen, dan draait de nachtmeter niet terug, omdat je zonnepanelen vooral overdag energie produceren. Daarom wordt aangeraden om je volledige verbruik te dekken met je zonnepanelen. Het meest interessante is echter overschakelen op een dagtarief om de meter te laten terugdraaien!

Het prosumententarief wordt tot eind 2023 gecompenseerd

Het prosumententarief in Wallonië ging officieel van kracht op 1 oktober 2020. Kost: tussen 234 € en 346 € voor een zonnepaneleninstallatie van 3,5 kWp, afhankelijk van de netbeheerder. Het prosumententarief wordt in 2020 en 2021 echter volledig gecompenseerd door een premie. In 2022 en 2023 is dat nog voor 54,27%.

En als ik overstap naar een proportioneel tarief zonder prosumententarief?

Deze mogelijkheid bestaat als je het prosumententarief wilt vermijden. Je moet dan een digitale meter installeren en je betaalt enkel het netwerktarief voor de elektriciteit die je werkelijk afneemt.

Een thuisbatterij kan in dat geval helpen om het aantal afgenomen kWh van het netwerk te verminderen en dus de distributiekosten te drukken, maar niet meer dan dat! De andere onderdelen van je elektriciteitsfactuur worden nog steeds gecompenseerd door de terugdraaiende teller.

Laten we een voorbeeld met concrete cijfers nemen …

De familie Dupont heeft een elektriciteitsverbruik van 5000 kWh en een zonnepaneleninstallatie van 5,740 kWp. Ze installeren een batterij van 5,8 kWh waardoor ze hun zelfverbruik kunnen verhogen van 30% naar 60%. Als de familie Dupont voor het proportionele tarief kiest, besparen ze jaarlijks 270 €. Dat bedrag volstaat niet om de aankoop van de batterij terug te verdienen (kostprijs tussen 5000 en 10000 €) tijdens de levensduur ervan (naar schatting 10 tot 15 jaar).

En wanneer het prosumententarief in 2024 niet langer gecompenseerd wordt?

Dan komen we in dezelfde situatie terecht als de familie Dupont hierboven. De besparingen die je kan doen, volstaan niet om de prijs van de thuisbatterij tijdens de levensduur ervan volledig te compenseren. De terugverdientijd zou meer dan 20 jaar bedragen. Je zou eigenlijk meer dan 1000 €/jaar moeten besparen opdat de investering interessant wordt.

Wanneer wordt een batterij wel interessant in Wallonië?

In 2024 zou de komst van het injectietarief voor nieuwe installaties de situatie kunnen veranderen, zoals in Vlaanderen en Brussel. 

Voorlopig is investeren in een batterij in België alleen rendabel in Vlaanderen en Brussel. 

Hier lees je alvast de plus- en minpunten van investeren in een thuisbatterij.