Kan een thuisbatterij het prosumententarief compenseren in Wallonië?

Sinds de introductie van het prosumententarief in 2020 vragen de Walen zich af of een thuisbatterij interessant is. Niet echt … Maar nu Wallonië ook het systeem met injectietarief invoert, verandert er heel wat voor de rendabiliteit van batterijen.
Paul D.
26/12/2022 |

Doe je er goed aan om en thuisbatterij te kopen? Het is een terechte vraag die de eigenaars van zonnepanelen zich stellen sinds de invoering van het prosumententarief in Wallonië. Heel wat factoren doen het antwoord eerder naar ‘nee’ neigen. Maar ook in Wallonië maakt het systeem met injectietarief zijn opwachting (in 2024). En dat verandert de zaken … Wat de investering in een thuisbatterij betreft, hangt voortaan alles af van de datum waarop je zonnepanelen gecertificeerd werden.

Samengevat:

  • Je zonnepanelen werden gecertificeerd voor 1 januari 2024. De terugdraaiende teller met prosumententarief is op jou van toepassing. In dit geval is het niet interessant om in een batterij te investeren, omdat het net dienstdoet als batterij.
  • Je zonnepanelen werden gecertificeerd na 1 januari 2024. Voor jou geldt het systeem met injectietarief en is het de moeite waard om in een batterij te investeren.

Draait mijn meter terug? Als je zonnepanelen gecertificeerd werden voor 1 januari 2024 is dat inderdaad het geval.

Even om ons geheugen op te frissen: een terugdraaiende teller stijgt wanneer je elektriciteit van het net afneemt, maar telt terug wanneer je niet verbruikte energie die je zonnepanelen geproduceerd hebben, injecteert in het netwerk. Gevolg: met een terugdraaiende meter kan je bij de jaarlijkse afrekening een elektriciteitsfactuur krijgen die bijna gelijk is aan nul als je erin slaagt je verbruik en je productie op elkaar af te stemmen.

Bij het systeem van de terugdraaiende teller doet het elektriciteitsnet in zekere zin dienst als batterij! Waarom zou je dan een thuisbatterij kopen met een prijskaartje van 5000 tot 10 000 €? Je zou er geen cent mee besparen.

Goed om weten: deze redenering gaat uiteraard alleen op als je gekozen hebt voor een enkelvoudige meter. Heb je een tweevoudige meter (met een apart dag- en nachttarief) in combinatie met zonnepanelen, dan draait de nachtmeter niet terug, omdat je zonnepanelen vooral overdag energie produceren. Er wordt meestal aangeraden om over te schakelen naar een enkelvoudig tarief als je productie van zonne-energie al je verbruik dekt, zodat je maar een enkele meter hebt die terugdraait. Dekt je productie van zonne-energie je verbruik niet volledig en ligt je verbruik ’s nachts erg hoog, dan kan investeren in een thuisbatterij een goed idee zijn om je nachtverbruik te dekken, maar alles hangt in dat geval af van je teveel aan zonne-energie. Produceer je overdag genoeg om in een batterij op te slaan?

Het prosumententarief … niet langer gecompenseerd!

Het prosumententarief in Wallonië ging officieel van kracht op 1 oktober 2020. Kost: tussen 234 € en 346 € voor een zonnepaneleninstallatie van 3,5 kWp, afhankelijk van de netbeheerder. Het prosumententarief werd aanvankelijk (in 2020 en 2021) volledig gecompenseerd door de Waalse regering. In 2022 en 2023 was dat nog voor 54,27%. Vanaf 2024 daarentegen is dit tarief volledig voor eigen rekening.

Is een thuisbatterij dan nog wel de moeite waard als het prosumententarief niet meer gecompenseerd wordt? De mogelijke besparingen compenseren de aankoopprijs van de batterij niet volledig gedurende de levensduur ervan (zie het voorbeeld van de familie Dupont hieronder). De terugverdientijd ligt rond de 20 jaar. Er zouden dan ook besparingen van meer dan 1.000 € per jaar of de invoering van een aankooppremie nodig zijn om de investering in een batterij interessant te maken.

En als ik overstap naar een proportioneel tarief zonder prosumententarief?

Deze mogelijkheid bestaat als je het prosumententarief wilt vermijden. Je moet dan een digitale meter installeren en je betaalt daarna enkel de netwerkkosten voor de elektriciteit die je werkelijk afneemt van het net...

Een thuisbatterij kan in dat geval helpen om het aantal afgenomen kWh van het netwerk te verminderen en dus de distributiekosten te drukken, maar niet meer dan dat! De andere onderdelen van je elektriciteitsfactuur worden nog steeds gecompenseerd door de terugdraaiende teller.

Laten we een voorbeeld met concrete cijfers nemen …

De familie Dupont heeft een elektriciteitsverbruik van 5000 kWh en een zonnepaneleninstallatie van 5,740 kWp. Ze installeren een batterij van 5,8 kWh waardoor ze hun zelfverbruik kunnen verhogen van 30% naar 60%. Als de familie Dupont voor het proportionele tarief kiest, besparen ze jaarlijks 270 €. Dat bedrag volstaat niet om de aankoop van de batterij terug te verdienen (kostprijs tussen 5000 en 10000 €) tijdens de levensduur ervan (naar schatting 10 tot 15 jaar).

Laten we een voorbeeld met concrete cijfers nemen…

De familie Dupont heeft een elektriciteitsverbruik van 5.000 kWh en een zonnepaneleninstallatie van 5,81 kWp. Ze installeren een batterij van 5,8 kWh waardoor ze hun zelfverbruik kunnen verhogen van 30% naar 60%. Als de familie Dupont voor het proportionele tarief kiest, besparen ze jaarlijks 270 €. Dat bedrag volstaat niet om de aankoop van de batterij terug te verdienen (kostprijs tussen 5.000 en 10.000 €) tijdens de levensduur ervan (naar schatting 10 tot 15 jaar).

Wanneer wordt een batterij wel interessant in Wallonië?

Een thuisbatterij installeren loont als je zonnepaneleninstallatie gecertificeerd wordt na 1 januari 2024, omdat je dan – net zoals in Vlaanderen en Brussel – onder het systeem met injectietarief valt.

Hier lees je alvast de plus- en minpunten van investeren in een thuisbatterij.