6 misvattingen over zonnepanelen: prijs, rentabiliteit, dak

De prijs van zonnepanelen zou te hoog zijn, zonder premies en met de komst van de slimme meter zou de installatie in België niet rendabel zijn … Stuk voor stuk misvattingen die we uit de wereld willen helpen met harde argumenten.

02/04/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

1. Met de slimme meter ben je elektriciteit die je niet meteen verbruikt gewoon kwijt

Dat klopt niet. Elektriciteit die je produceert maar niet meteen verbruikt, wordt momenteel in het elektriciteitsnet geïnjecteerd en je verbruiksteller wordt teruggedraaid (in Vlaanderen en Wallonië). Kortom: je energiefactuur wordt verminderd met wat je produceert. In Brussel wordt gewerkt met een bidirectionele teller, die aangeeft wat je verbruikt én wat je teruggeeft aan het net.

Maar wat dan met de slimme meter?

In Vlaanderen is Fluvius sinds 01/07/2019 begonnen met de uitrol van de digitale meter. Met dit soort meter beschik je over 2 mogelijkheden:

– Je kan het compensatiesysteem (van de terugdraaiende meter) gedurende maximum 15 jaar behouden vanaf de datum van de plaatsing van je installatie voor zelfproductie. In dat geval blijf het prosumententarief van toepassing. We moeten er wel bij vermelden dat de VREG heeft aangekondigd de mogelijkheid tot behoud van 15 jaar compensatie voor wat de nettarieven betreft in combinatie met het prosumententarief aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof.

– Je kan er ook voor kiezen om over te schakelen naar een systeem van gedeeltelijke compensatie, zonder prosumententarief. We leggen dat systeem in detail uit in ons artikel het einde van het prosumententarief in Vlaanderen. Hoe meer zelfverbruik (je verbruikt de elektriciteit op het moment dat ze geproduceerd wordt), hoe voordeliger het is om over te stappen.

– In Wallonië zal er met de slimme meters gewerkt worden volgens een planning die nog niet gekend is. Het prosumententarief daarentegen zal vanaf 2020 gelden. Je zal ook kunnen overschakelen naar gedeeltelijke compensatie als je op eigen initiatief en kosten een tweevoudige meter laat installeren. Dat raden we echter af zolang het prosumententarief nog niet effectief is.

In Brussel tot slot is er nog geen sprake van een verplichte digitale meter, maar sinds 01/01/2020 werd overgeschakeld naar een systeem van gedeeltelijke compensatie. Je betaalt voortaan de nettarieven op je werkelijke hoeveelheid afgenomen elektriciteit van het net. Dat deel van je energiefactuur wordt niet meer gecompenseerd door je injectie. De waarde van je injectie van elektriciteit in het netwerk is dus niet langer identiek aan die van de afgenomen elektriciteit. Wel ontvang je nog gedurende 10 jaar groenestroomcertificaten in Brussel.

Een batterij dan maar?

Tegenwoordig kan je het productieoverschot van je zonnepanelen ook thuis opslaan met een thuisbatterij. Het systeem zal toelaten om tot 60-80% van de tijd onafhankelijk te zijn van het net (tegenover 20 tot 40% vandaag). Momenteel is het voordeel van dit systeem echter nog te beperkt om de hoge aankoopprijs terug te verdienen. Vanaf 1 augustus 2019 worden er in Vlaanderen ook nieuwe premies toegekend voor thuisbatterijen.

2. Zonnepanelen renderen niet meer

Premies die worden geschrapt, de mogelijke invoering van het prosumententarief in Wallonië, de slimme meter in Vlaanderen, de afschaffing van het compensatiemechanisme in Brussel, … Redenen genoeg, zo lijkt het, om te geloven dat zonnepanelen niet langer de moeite waard zijn en – vooral – niet renderen. Fout.

De premies en subsidies voor zonnepanelen mogen dan wel teruggeschroefd zijn, zonnepanelen kosten nu 3 keer minder en een investering in zonnepanelen biedt niets dan voordelen: ze zijn zeer rendabel en verdienen zichzelf terug in +/- 6 tot 12 jaar tijd afhankelijk van je dak en regio. 

Bovendien “bedraagt de besparing op je elektriciteitsfactuur 500 tot 1350€ vanaf het eerste jaar voor een gemiddelde installatie van 14 panelen. En dat dankzij de terugdraaiende meter”, zegt Paul, energie-expert bij ENGIE. “Grotere installaties leveren een nog grotere besparing op. En omdat zonnepanelen zo’n 25 tot 30 jaar meegaan, maak je bijna 20 jaar lang zuivere winst zodra de installatie is afgeschreven.” Dat is onder andere te danken aan de prijsdaling van zonnepanelen. In 2008 kostte een installatie tussen de 20 000€ en 30 000€. Vandaag schommelen de prijzen tussen 5000€ en 8000€.

3. Zonnepanelen zijn enkel voor mensen met een goed gevulde spaarrekening

We analyseerden hier 5 financiële vragen omtrent zonnepanelen. ENGIE stelt bovendien een gespreide betaling van je toekomstige zonnepaneleninstallatie voor, afhankelijk van je beschikbare budget, en aan een rentevoet van 1,50%*. Neem je offerte dus bij de hand en bereken het bedrag van je maandelijkse betalingen op de website van onze partner Beobank. Houd er rekening mee dat geld lenen ook geld kost.

4. Mijn dak is niet zuidgericht, dus zonnepanelen zijn zinloos

Je vergist je opnieuw. Inderdaad : een zuidgericht dak met een helling van 30% levert een optimaal productierendement aan zonne-energie (100%). Het verschil met een dak dat geöriënteerd is op het zuidoosten of zuidwesten, is verwaarloosbaar: amper 4 tot 5% minder rendement. Oost- of westgerichte daken zijn iets minder interessant, maar nog steeds rendabel: 10 tot 15% minder opbrengst. Maar dat verschil compenseer je makkelijk door een paar extra zonnepanelen te installeren. Zonnepanelen op een noordgericht dak of een dak dat volledig overschaduwd wordt, worden meestal wel afgeraden.

Raadpleeg onze checklist om na te gaan of je dak geschikt is voor de installatie van zonnepanelen.

5. In de winter produceren zonnepanelen niet

Zonnepanelen hebben geen warmte nodig om elektriciteit te produceren. Zonlicht volstaat, en dat krijgen we voldoende: gemiddeld 1500 uur per jaar. Dus ja: zonnepanelen wekken ook tijdens de winter elektriciteit op. Maar uiteraard is de productie in de zomer hoger dan in de winter omdat de dagen langer zijn: 2/3 van de jaarproductie gebeurt tussen april en september, maar toch nog één derde in de periode oktober – maart.

Kies je voor de slimme technologie UP en de slimme thermostaat boxx met de module voor zonnepanelen, dan kan je de productie van je zonnepanelen op de voet volgen, zelfs in de winter. Hij geeft in realtime aan hoeveel je zonnepanelen produceren, wat je verbruikt en de hoeveelheid die je in het net injecteert. Hij vergelijkt de geschatte productie zelfs met de werkelijke productie, zowel in kWh als in euro.

6. Grotere kans op blikseminslag

Een dak met zonnepanelen is niet gevaarlijker tijdens onweer dan een normaal dak. Zonnepanelen trekken geen bliksem aan, omdat ze plat zijn. Het enige risico is kortsluiting als de bliksem inslaat vlakbij je woning. Een bliksemafleider kan hier soelaas bieden. Bovendien zijn zonnepanelen altijd geaard. Wil je helemaal gerust zijn, dan kan je je elektriciteitskast voorzien van een overspanningsbeveiliging.

Ook wat betreft hagelschade kan je op beide oren slapen. Zonnepanelen zijn gemaakt van gehard glas van 4 mm dik en bestand tegen hagelballen van 25 mm aan een snelheid van 90 km/u. De meeste brandverzekeringen vergoeden trouwens ook schade aan zonnepanelen als gevolg van onweer.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Representatief voorbeeld voor: lening op afbetaling  van 5800,00€ terugbetaalbaar in 42 maandaflossingen van 141,81€ aan een Jaarlijks Kostenpercentage van 1,50% (vaste actuariële debetrentevoet van 1,50%) hetzij een totaal terug te betalen bedrag van 5956,02€. Contante prijs 5800,00€.

 

* Voorwaarden op 01/04/2020

Voor een ontleend bedrag van minimum 200€. De wettelijke maximale terugbetalingstermijn is afhankelijk van het ontleende bedrag maar zal nooit minder zijn dan 12 maanden en nooit meer dan 60 maanden. Voorstel voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van de aanvaarding van het dossier door de kredietgever: Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, IBAN: BE77 9545 4622 6142. VU Kredietbemiddelaar, Agent in een nevenfunctie: Electrabel nv, Simón Bolívarlaan 34, 1000 Brussel, BTW BE 0403.170.701 RPR Brussel, IBAN: BE46 0003 2544 8336. Kredietbemiddelaar, Agent in een nevenfunctie: Sungevity Belgium BVBA, Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, BTW BE 0659.680.172 RPR Antwerpen, IBAN BE 88 7194 0012 5841

Lees ook