Wijzigingen voor zonnepanelen in Brussel in 2021

Van de terugdraaiende teller met gedeeltelijke compensatie tot het stelsel van de groenestroomcertificaten en het gloednieuwe injectietarief … Niets dan nieuwigheden voor zonne-energie in Brussel in 2020 en 2021! Een woordje uitleg …

16/11/2021 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

De laatste ontwikkelingen?

Laten we beginnen met de recentste (en dus de belangrijkste). Vanaf 1 november 2021 moet het principe van de gedeeltelijke compensatie plaatsmaken voor het injectietarief. We leggen het je allemaal uit in ons artikel .

Korte historiek van de wijzigingen in 2020

Om de huidige situatie goed te begrijpen, moeten we eerst even kijken naar wat voorafging …

In 2020 besloot het Brussels Gewest om een einde te maken aan het systeem van de terugdraaiende teller. Die maakte plaats voor een gedeeltelijk compensatiesysteem. Dat systeem gold voor alle eigenaars van zonnepanelen (ongeacht of ze hun panelen voor of na die datum hadden geplaatst). Concreet? De prosument betaalde de netwerktarieven (wat overeenkomt met de kosten voor het gebruik van het distributienetwerk) op basis van de hoeveelheid elektriciteit die echt van het netwerk werd afgenomen. Dit deel van de factuur werd dus niet gecompenseerd door de injectie (de geïnjecteerde hoeveelheid in het netwerk dankzij de niet verbruikte fotovoltaïsche productie). Het aandeel ‘Energie’ op de factuur bleef gebaseerd op de gecompenseerde volumes (nettoafname van het netwerk met een minimum van nul).

Vanaf november 2021 ruimt het hele compensatiesysteem dus plaats voor het systeem met injectietarief …

Maar dat is niet alles voor 2021. Er is nog een wijziging wat het stelsel van de groenestroomcertificaten betreft.

Wat is er veranderd voor de groenestroomcertificaten in Brussel?

Het aantal groenestroomcertificaten dat aan de prosumenten wordt toegekend, daalde op 1 januari 2021.

Concreet?

Het aantal groenestroomcertificaten hangt af van de vermogensklasse van de installatie.

Tot 31 december 2020 kregen particulieren 3 groenestroomcertificaten per geproduceerde MWh voor installaties van minder dan 5 kWp en 2,4 voor installaties van meer dan 5 kWp. Sinds 1 januari 2021 is dit aantal voor alle nieuwe installaties gedaald tot 2,4 (ofwel een daling van 17%).

OPGELET: deze maatregel geldt enkel voor zonnepaneleninstallaties die vanaf 1 januari 2021 geplaatst worden. Voor de eigenaars van zonnepanelen die voor 31 december 2020 werden geplaatst, daalt het aantal groenestroomcertificaten niet gedurende de 10 jaar waarop ze recht hebben.

Extra opmerking:een bidirectionele digitale meter en een groenestroommeter zijn verplicht en moeten geïnstalleerd worden voor de inwerkingstelling van de zonnepanelen. Als je elektriciteitsmeter vervangen moet worden, komt er waarschijnlijk een slimme meter in de plaats. De productie-index moet 4 keer per jaar worden doorgegeven aan Brugel. Zodra er 1 MWh gegenereerd wordt, zal de regulator het bedrag van de overeenkomstige groenestroomcertificaten crediteren op de bankrekening van de begunstigde.

Weet tot slot dat het voordeliger is om je groenestroomcertificaten aan je energieleverancier – ENGIE bijvoorbeeld – te verkopen dan af te zien van je recht op groenestroomcertificaten in ruil voor een gratis installatie. Zodra je installatie terugbetaald is, blijven je groenestroomcertificaten immers geld opbrengen.

Investeren in zonnepanelen blijft hoe dan ook zeer rendabel in Brussel. De terugverdientijd bedraagt er vier jaar, de laagste van het land! We hebben exact berekend hoe rendabel je zonnepanelen zijn in Brussel.

Interesse in zonnepanelen?  Vraag dan vrijblijvend een gratis offerte aan.