Premies en steun voor zonnepanelen in België

Premies zijn belangrijk: ze helpen je om fotovoltaïsche zonnepanelen te financieren en ze verbeteren de rentabiliteit ervan. Maar zelfs zonder premies is de technologie rendabel. Volg de gids, gewest per gewest.

06/10/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Als je overweegt om fotovoltaïsche panelen te installeren, vergeet dan niet om rekening te houden met de premies waar je recht op hebt. Er is de laatste maanden en jaren echter nogal wat veranderd in onze gewesten. Ook in 2021 verandert er heel wat. Dit is de huidige situatie in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

1. Premies en steun in Vlaanderen

In Vlaanderen bestond er al enkele jaren geen steunmechanisme meer voor de installatie van zonnepanelen. Vlaanderen beschouwde zonne-energie als een investering die op zich voldoende rendabel was. Daar komt echter verandering in, want vanaf 1 januari 2021 zal Vlaanderen een nieuwe premie toekennen. Waarom? Omdat het tariferingsysteem verandert in Vlaanderen en omdat het principe van de terugdraaiende teller niet meer van toepassing zal zijn voor nieuwe zonnepanelen en alle installaties van 15 jaar oud. In plaats daarvan kun je de injectie van de elektriciteit die je hebt geproduceerd maar niet hebt verbruikt valoriseren (doorverkopen). 1 geïnjecteerde kWh brengt evenwel minder op dan wat je betaalt om 1 kWh af te nemen (0,03€/kWh tegenover +/- 0,27€/kWh). Deze nieuwe tarifering zal de rentabiliteit van zonnepanelen dus vertragen. Dankzij de nieuwe premie houdt het Vlaams Gewest de terugverdientijd van zonnepanelen in Vlaanderen rond de 9 jaar.

Wat weten we over deze nieuwe Vlaamse premie voor zonnepanelen?

  • Het bedrag: Tot 4 kWp krijg je 300€/kWp. Ligt het vermogen van je installatie hoger, dan neemt dat bedrag af: 150€/kWp extra tot 6 kWp, 0€ extra boven 6 kWp. Met nog steeds een maximum van 1500€. De premie zal echter hoogstens 40% van de totale prijs van de installatie dekken.
  • Wie heeft er recht op? Enkel eigenaars die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31-12-2013, of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw vóór 2014 was aangesloten op het distributienet. De premie is dus niet van toepassing voor nieuwbouwwoningen waarvoor al andere steunmaatregelen gelden.

Om een nieuwe zeepbel zoals die van de groenestroomcertificaten te vermijden, zal het bedrag van de premie tot 2024 jaarlijks herzien worden als de kostprijs van de installaties blijft dalen. Meer informatie over de bedragen voor 2022 tot 2024 lees je in ons artikel ‘Zonnepanelen: een nieuwe premie en een nieuw tarief in Vlaanderen in 2021’

Reminder: Vlaanderen levert geen groenestroomcertificaten meer af. Toch blijft het nog altijd een interessantere investering dan spaargeld dat op de bank blijft staan! Je vindt alle cijfers in onze infografiek de rentabiliteit van je zonnepanelen in Vlaanderen.

2. Premies en steun in Brussel

Vandaag heeft een kleine producent (<5 kWp) die niet-verbruikte elektriciteit inbrengt in het net, recht op het principe van de gedeeltelijke compensatie. Dat betekent dat je als prosument de nettarieven betaalt op basis van je werkelijke afname van het distributienetwerk. Voor de andere componenten van je factuur, zoals de elektriciteit, betaal je op basis van de nettohoeveelheid verbruikte elektriciteit, ofwel het verschil tussen de afgenomen elektriciteit en de elektriciteit die je in het netwerk injecteert. In de toekomst zou het kunnen dat de compensatie voor het ‘elektriciteitsgedeelte’ vervangen wordt door een aparte injectievergoeding.

Daarentegen ontvang je wel 10 jaar lang groenestroomcertificaten wat voor een gemiddelde installatie ± 950 €/jaar oplevert. Het aantal wordt bepaald door een groene meter die gescheiden is van je elektriciteitsmeter. De investering blijft dus steeds zeer rendabel. Goed om weten: het aantal groenestroomcertificaten dat aan de prosumenten wordt toegekend, zal op 1 januari 2021 dalen (-20%) voor nieuwe installaties.

Verschillende Brusselse gemeenten kennen bovendien extra premies toe voor de installatie van zonnepanelen. Informeer je bij de dienst Stedenbouw of Milieu om te weten of dit ook in jouw gemeente het geval is.

Wij berekenden hoe rendabel je zonnepanelen zullen zijn in Brussel. Ontdek het in onze infografiek.

3. Premies en steun in het Waalse Gewest

Zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel blijven zonnepanelen rendabel!  

In wallonië kan je profiteren van het systeem van de terugdraaiende teller. Dat wil zeggen dat je alleen het nettosaldo betaalt van de elektriciteit die je van het net afneemt. Als jouw nettosaldo gelijk is aan nul of negatief, betaal je dus niets!

Let wel: op 1 oktober 2020 (nadat het meermaals werd uitgesteld) is het Waals “prosumententarief” officieel van kracht gegaan. Het komt erop neer dat residentiële prosumenten (personen die zelf energie produceren dankzij zonnepanelen bijvoorbeeld) een compensatie betalen voor het gebruik van het distributienetwerk. Afhankelijk van je netbeheerder schommelt het prosumententarief tussen 234€ en 346€/jaar voor een installatie van 3,5 kWe.

De Waalse regering heeft echter een decreet goedgekeurd om het voor 100% te financieren tussen 2020 en 2021 en daarna voor 54,27% in 2022 en 2023. Alle details over het prosumententarief in Wallonië vind je hier.

Onze infografiek toont je hoe rendabel je zonnepanelen zijn in Wallonië.

Overzicht van de tegemoetkomingen, premies en kosten per gewest

  Brussel Wallonië Vlaanderen 
Aanvankelijke investering
(aankoop+
installatie)
Gemeentelijke energiepremie mogelijk / Premie tot 1500€ vanaf 01/01/2021. Max. 40% van de totaalprijs van de intsallatie.
Verbruik Systeem van gedeeltelijke compensatie
(besparing van +-500€/jaar) + groenestroomcertificaten
(=+-950€/jaar gedurende 10jaar)
Teller loopt achteruit

Einde van de terugdraaiende meter op 31/12/2020. Nieuw tariefsysteem op 01/01/2021

Gebruik van het netwerk Netkosten op basis van werkelijk verbruik Prosumententarief vanaf
oktober 2020 (kost van =+-250€/jaar)

Einde van het prosumententarief op 01/01/2021.

 

 

 

Kortom: waarom zonnepanelen installeren?

Zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel blijven zonnepanelen rendabel.

Zonnepanelen gebruiken fotovoltaïsche zonne-energie, of zonnestraling, om elektriciteit te produceren. Aangezien zonlicht een onuitputtelijke hernieuwbare energie is, is deze vorm van elektriciteitsproductie een resoluut ecologische oplossing. Zonlicht is bovendien gratis en dus is uw energiefactuur (bijna) nihil. De installatie van zonnepanelen blijft wel redelijk duur maar het is een efficiënte vorm van energieproductie met lage gebruikskosten. Zo zorgen ze voor een uitstekend rendement op je investering! De productiecapaciteit van de panelen dekt normaal gesproken een deel van het eigen verbruik van een normaal huishouden, hoewel alles uiteraard afhangt van ieders energiebehoefte, de beschikbare oppervlakte op het dak, het vermogen van de fotovoltaïsche panelen en je budget.