Wat zijn de kosten WKK of groene stroom?

ENGIE levert jaarlijks een vastgelegde bijdrage voor de ontwikkeling van de productie uit warmtekrachtkoppeling (WKK).

De meerkost van deze verplichting wordt verrekend in de component "Kosten WKK/groene stroom". Je vindt de details terug op je jaarafrekening.

Veelgestelde vragen