Hoe werd het bedrag van mijn voorschot berekend?

Op de afrekening herberekenen we het bedrag van je voorschotten. Dit gebeurt op basis van de geldende energieprijs voor elektriciteit en/of gas en de geldende netwerkkosten en toeslagen.

Daarnaast schatten we je toekomstige verbruik in. We houden daarbij rekening met je laatst gekende verbruik in combinatie met de seizoenstemperatuur.

Als de winter bijvoorbeeld uitzonderlijk zacht was, heb je waarschijnlijk minder verbruikt dan normaal. Of omgekeerd, bij een extreem strenge winter verbruikte je wellicht meer. Het ingeschatte verbruik wordt dan vermenigvuldigd met de prijs. Dit bedrag wordt gedeeld door respectievelijk 12, 6 of 4, om tot het maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse voorschot te komen.

Veelgestelde vragen