Ik geniet het sociaal tarief maar wil niet dat mijn gegevens overgemaakt worden aan de FOD Economie. Wat moet ik doen?

Je geniet het sociaal tarief automatisch als de FOD Economie je dit toekent. Indien je niet wenst dat ENGIE je gegevens aan de FOD Economie overmaakt, dan moet je ons daarvan verwittigen via een gedateerde en ondertekende brief. En in dat geval moet je wel nog elk jaar je attest, voorzien van je klantnummer, naar ons sturen.

Woon je in Vlaanderen, stuur dit in Vlaanderen naar ENGIE Customer Service, PB 47, 2600 Berchem.

In Brussel en Wallonië stuur je het naar ENGIE Customer Service, BP 10888, 5000 Namen.