Ik geniet het sociaal tarief maar wil niet dat mijn gegevens overgemaakt worden aan de FOD Economie. Wat moet ik doen?

Je geniet het sociaal tarief automatisch als de FOD Economie je dit toekent. Indien je niet wenst dat ENGIE je gegevens aan de FOD Economie overmaakt, dan moet je ons daarvan verwittigen via een gedateerde en ondertekende brief. En in dat geval moet je wel nog elk jaar je attest, voorzien van je klantnummer, naar ons sturen.

Stuur je brief naar :

ENGIE – Attesten Sociaal Tarief, Simón Bolívarlaan 36, 1000 Brussel.

Veelgestelde vragen