Vanaf 2020 gelden in Vlaanderen strengere verplichtingen inzake dakisolatie. Wat houden die nieuwe normen in? Is je dak voldoende geïsoleerd? Zullen Wallonië en Brussel zich hierbij aansluiten? Lees hier de antwoorden!

Vlaanderen heeft in 2015 besloten om de norm voor dakisolatie met ingang van 2020 strenger te maken. De zogeheten “Vlaamse dakisolatienorm 2020” heeft tot doel om woningen en appartement milieuvriendelijker te maken (een dak is verantwoordelijk voor 20 tot 30% van de warmteverliezen van een gebouw).

In de praktijk zal voor dakisolatie een R-waarde (of warmteweerstandscoëfficiënt) gelden van minimaal 0,75 m²K/W. Deze norm is van toepassing op alle daken van 2 m² of groter.

Geen norm zonder sanctie!

levert in Vlaanderen vanaf 2020 een rode kaart en sancties op.

Tegen 2020 wordt het voor de eigenaars van de ongeveer 400.000 woningen in Vlaanderen die momenteel bekendstaan als “niet of slecht geïsoleerd” onmogelijk om hun gebouw nog te verhuren als het niet de eisen van de nieuwe isolatienorm haalt.

Als de woning op 31 december 2017 niet geïsoleerd is, krijgt de eigenaar 1 strafpunt voor een dak van minder dan 16 m² en 3 strafpunten voor een dak met een oppervlakte van meer dan 16 m². Tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 levert zo’n dak hem respectievelijk 3 en 9 strafpunten op. Is het dak op 1 januari 2020 nog altijd niet geïsoleerd? Dan worden er 9 en 15 strafpunten uitgedeeld. Bovendien loopt de eigenaar het risico dat zijn woning onbewoonbaar wordt verklaard en kan hij boetes oplopen. Zelf kan hij dit huis blijven bewonen, maar het verhuren zal verboden zijn.

20 tot 30% van de warmte in een woning ontsnapt langs het dak.

Opgelet: in een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten als de dakisolatie ontoereikend is, dus ook de appartementen op het gelijkvloers!

Voor kamers geldt de isolatienorm 2020 niet. En een geïsoleerde zoldervloer van een onverwarmde en onbewoonde zolder geldt als een geïsoleerd dak.

Hoe zit het in Brussel en Wallonië?

In Brussel gaat de EPC-reglementering (inzake de energieprestatie van het gebouw) de goede kant op, maar ze heeft nog maar betrekking op een klein gedeelte van het woningenbestand van de hoofdstad. Alleen als het om een nieuwbouw, een renovatie of een aanpassing gaat waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, geldt de reglementering. Maar om de eigenaars aan te sporen meer te isoleren is de premie voor dakisolatiewerken in 2018 opgetrokken.

In Wallonië zou 1 dak op 2 nog niet geïsoleerd zijn. Momenteel is er nog geen norm gepland die enigszins te vergelijken is met de Vlaamse reglementering. De achterstand van Wallonië op Vlaanderen inzake de isolatie van huizen en appartementsgebouwen zal de volgende jaren dus nog niet worden ingelopen.

Is jouw dak voldoende geïsoleerd?

IJspegels die aan de uiteinden van je dak bengelen zijn een teken dat het slecht is geïsoleerd

Dat is de hamvraag. Een aantal controles kan je natuurlijk zelf uitvoeren. Als het in de winter bijvoorbeeld ijskoud is en je dak niet bevriest of de sneeuw die erop valt, smelt snel, dan is het niet of slecht geïsoleerd. En als er ijspegels aan de uiteinden van je dak bengelen of je ziet verticale of overlangse sporen van smeltende sneeuw, dan weet je dat er op bepaalde punten van het gebinte koudebruggen aanwezig zijn. Voelt het koud aan op zolder, terwijl je verwarming wel functioneert? Zie je vochtsporen of schimmel en ruikt het onfris? Allemaal tekenen van onvoldoende isolatie.

Wat doe je eraan? Je kan een vakman de huidige isolatietoestand van je dak laten beoordelen. Na de expertise ontvang je een nauwkeurige diagnose en een overzicht van de werken die je kan (laten) uitvoeren om je isolatie te verbeteren en de normen die in Vlaanderen gelden na te leven.

Facebook Comments