Premies en steun voor zonnepanelen in België

Premies zijn belangrijk: ze helpen je om fotovoltaïsche zonnepanelen te financieren en ze verbeteren de rentabiliteit ervan. Maar zelfs zonder premies is de technologie rendabel. Volg de gids, gewest per gewest.

01/01/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Als je overweegt om fotovoltaïsche panelen te installeren, vergeet dan niet om rekening te houden met de premies waar je recht op hebt. Er is de laatste maanden echter nogal wat veranderd in onze gewesten. Dit is de huidige situatie in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

1. Premies en steun in Vlaanderen

In Vlaanderen bestaat er geen steunmechanisme meer voor de installatie van zonnepanelen. Vlaanderen beschouwt zonne-energie als een investering die op zich voldoende rendabel is.

Vlaanderen levert dus geen groenestroomcertificaten meer af. Toch blijft het nog altijd een veel interessantere investering dan spaargeld dat op de bank blijft staan! Je vindt alle cijfers in onze infografiek over de rentabiliteit van je zonnepanelen in Vlaanderen.

In Vlaanderen zijn wel nog 2 elementen van belang:

> De meter draait terug
Wanneer je zonnepanelen installeert, maak je daarnaast ook gebruik van het systeem van de terugdraaiende elektriciteitsmeter. Je betaalt alleen het nettosaldo van de energie die je van het net afneemt. Als jouw nettosaldo gelijk is aan nul of negatief, betaal je dus niets!

> Het ‘prosumententarief’
Sinds juli 2015 moeten alle particulieren in Vlaanderen die zonnepanelen bezitten een compensatie betalen voor het gebruik van het distributienet. Men vertrekt van het principe dat je nog steeds gebruikmaakt van het net, zelfs al is je nettosaldo negatief of gelijk aan nul. Die bijdrage, het zogeheten ‘prosumententarief’, verschilt bij elke netbeheerder. Gemiddeld bedraagt ze ± 350 €/jaar. Het prosumententarief zou voor bepaalde gebruikers echter kunnen veranderen.

2. Premies en steun in Brussel

Vandaag heeft een kleine producent (<5kWp) die niet-verbruikte elektriciteit inbrengt in het net recht op het compensatieprincipe. Dat principe maakt het mogelijk om alleen te betalen voor het verschil tussen de volumes elektriciteit die je van het net hebt afgenomen en de volumes die je in het net hebt geïnjecteerd.

Vanaf 2020 verandert dat compensatieprincipe naar een gedeeltelijke compensatie. Prosumenten moeten hun nettarieven voortaan betalen op basis van de werkelijke afname van het netwerk. De nettarieven worden dus niet langer gecompenseerd door injectie. Voor de andere componenten van je factuur, zoals je elektriciteitsprijs, blijft de compensatie wel van toepassing. Waarom wordt dat geïntroduceerd? Hiermee betaal je voor het gebruik van het net bij het afnemen en injecteren van elektriciteit. In de toekomst zou het kunnen dat de compensatie op het elektriciteitsgedeelte vervangen wordt door een aparte injectievergoeding.

Daarentegen ontvang je wel 10 jaar lang groenestroomcertificaten wat voor een gemiddelde installatie ± 800 €/jaar oplevert. Het aantal wordt bepaald door een groene meter die gescheiden is van je elektriciteitsmeter. De investering blijft dus steeds zeer rendabel.

Verschillende Brusselse gemeenten kennen bovendien extra premies toe voor de installatie van zonnepanelen. Informeer je bij de dienst Stedenbouw of Milieu om te weten of dit ook in jouw gemeente het geval is.

Wij berekenden hoe rendabel je zonnepanelen zullen zijn in Brussel. Ontdek het in onze infografiek.

3. Premies en steun in het Waalse Gewest

Zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel blijven zonnepanelen rendabel!  

Dankzij zonnepanelen kan je profiteren van het systeem van de terugdraaiende teller, zoals in Vlaanderen.

Let wel: een Waals “prosumententarief” zoals dat al van toepassing is in Vlaanderen treedt wel degelijk in werking op 1 januari 2020. De Waalse regering wilde de invoering ervan nochtans uitstellen tot 2025. De CWaPE, de Waalse regulator van de gas- en elektriciteitsmarkt, weigerde. Minister Henry en de CWaPE zijn dan ook overeengekomen om, gedurende 4 maanden, de meterstanden van de klanten die onder het prosumententarief vallen niet door te sturen naar de energieleveranciers. In die 4 maanden tijd zal er een oplossing op lange termijn moeten gevonden worden voor dit dossier.

Onze infografiek toont je hoe rendabel je zonnepanelen zijn in Wallonië.

Benieuwd of zonnepanelen ook voor jou rendabel zijn? Bereken hun rendement in slechts enkele muisklikken dankzij onze simulatietool.

Overzicht van de tegemoetkomingen, premies en kosten per gewest

Kortom: waarom zonnepanelen installeren?

Zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel blijven zonnepanelen rendabel

Zonnepanelen gebruiken fotovoltaïsche zonne-energie, of zonnestraling, om elektriciteit te produceren. Aangezien zonlicht een onuitputtelijke hernieuwbare energie is, is deze vorm van elektriciteitsproductie een resoluut ecologische oplossing. Zonlicht is bovendien gratis en dus is uw energiefactuur (bijna) nihil. De installatie van zonnepanelen blijft wel redelijk duur maar het is een efficiënte vorm van energieproductie met lage gebruikskosten. Zo zorgen ze voor een uitstekend rendement op je investering! De productiecapaciteit van de panelen dekt normaal gesproken een deel van het eigen verbruik van een normaal huishouden, hoewel alles uiteraard afhangt van ieders energiebehoefte, de beschikbare oppervlakte op het dak, het vermogen van de fotovoltaïsche panelen en je budget.

Lees ook