Op welke verwarmingspremies heb je in 2020 recht?

De gewesten kennen premies toe om je verwarmingsketel te vervangen of te installeren of voor andere verwarmingssystemen. Deze subsidies kunnen echter sterk verschillen naargelang je in Wallonië, Brussel of Vlaanderen woont.

06/01/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Vlaanderen: 3 premies voor milieuvriendelijke warmte-installaties

De Vlaamse premies worden toegekend via de distributienetbeheerder Fluvius. Ze gelden voor woningen die voor 1 januari 2014 werden aangesloten op het distributienetwerk of waarvoor de aanvraag voor 31 december 2013 werd ingediend. Het plafond ligt telkens op 40% van het bedrag van de factuur. Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen rekenen op verhogingen.

> De warmtepomp voor de verwarming: 4000 € voor een pomp grond/water (geothermie); 1500 € voor een pomp lucht/water; 800 € voor een hybride pomp lucht/water (gekoppeld aan een hoogrendementsketel op gas; 300 € voor een pomp lucht/lucht.

> De warmtepomp voor het sanitair: in 2020 wordt het 300 € (tegenover 400 € in 2019). In 2021 zal de premie nog slechts 200 € bedragen. Deze premie is niet cumuleerbaar met een zonneboiler en omgekeerd.

> De zonneboiler: 550 € per m2 geïnstalleerde panelen, met een globaal plafond van 2750 €.

Er bestaan ook andere premies in Vlaanderen voor de vervanging van oude verwarmingsketels bij renovatiewerken. Ze worden betaald door het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Ze bedragen 20 tot 30% van het bedrag van de factuur met een maximum van 7500 € exclusief btw. De aanvrager mag bepaalde inkomensplafonds ook niet overschrijden. De premies betreffen:

> De hoogrendementsketel op gas. De installatie moet de hoogrendementslabels ‘HR+’ of ‘HR Top’ dragen of voldoen aan de Europese regelgeving nr. 813/2013.

> De hoogrendementsketel op stookolie. De installatie moet de labels ‘Optimaz’ of ‘Optimaz Elite’ dragen of voldoen aan de Europese regelgeving nr. 813/2013.

> De plaatsing van een pelletketel. De installatie moet de hele woning verwarmen.

Wanneer moet je deze premies aanvragen? In het jaar dat volgt op de datum van de eindfactuur van de installatiewerken.

Ontdek ook de isolatiepremies in Vlaanderen in 2020.

Brussel : 9 premies voor warmte-installaties in Brussel

De Brusselse premies gelden voor gebouwen die ouder zijn dan 10 jaar. De premies voor warmtepompen en zonneboilers daarentegen dekken ook nieuwe gebouwen. De bedragen hangen af van de inkomsten van de aanvrager (er zijn 3 inkomenscategorieën), van het type woning (appartement of huis) en het vermogen van het verwarmingssysteem.

> De gasketel, de warmeluchtgenerator, de gasaerotherm: premies van 700 € tot 1200 € voor een verwarmingsketel tot 40 kW (daarboven: bonus van 5 €/kW). Ook de buizen kunnen in rekening worden genomen voor de eerste 10 meter. Tussen 50 € en 70 € per meter.

> De kamerthermostaat: van 25 € tot 100 €.

> Thermostatische kranen: van 10 € tot 30 € per stuk.

> De warmtepomp voor de verwarming: van 4250 € tot 4750 €, beperkt tot maximum 50% van de factuur. De pomp kan van het type grond/water (geothermisch), water/water of lucht/water zijn. Ze kan geen dienst doen als airconditioning.

> De warmtepomp voor het sanitair: van 1400 € tot 1.600 €, beperkt tot maximum 50% van de factuur.

> De buizen van de gemeenschappelijke schoorsteen: 30% tot 40% van de werken die in aanmerking komen. In gemeenschappelijke gebouwen is het nodig om buizen te steken voor condensatietoestellen.

> De zonneboiler: tussen 2500 € en 3500 € voor thermische zonnepanelen met een oppervlakte tot 4 m2. Is de oppervlakte groter dan 4 m2, dan is er een supplement van 20 € per m2 voorzien.

> De periodieke controle van de verwarmingsketel: 100 € per inspectie. Deze premie helpt gezinnen met een bescheiden inkomen om de verplichte controle van gasketels om de 2 jaar in Brussel te financieren.

Wanneer moet je je premieaanvraag indienen? Het kan tot 12 maanden na de factuurdatum van de werken (en altijd aan het einde ervan) via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Of per aangetekende brief naar Leefmilieu Brussel aan de hand van het ad hoc formulier.

Meer weten over de energiepremies in Brussel in 2020?

Wallonië: de verwarmingspremies veranderen niet

Sinds 1 juni 2019 geldt er een nieuw premiesysteem voor ‘energie’ en ‘renovatie’ in Wallonië. Wat dat systeem concreet inhoudt?

De bedragen hangen af van de inkomsten van de aanvrager (er zijn 5 categorieën). De woning moet ook ouder zijn dan 15 jaar. Bij elke aanvraag is er een voorafgaande audit van de woning verplicht. Die maatregel wordt zelf ook gesubsidieerd (tussen 110 € en 660 €). In Wallonië is er geen premie meer voor een gascondensatieketel. Je kan echter wel een premie aanvragen voor deze milieuvriendelijkere toestellen:

> De zonneboiler: van 750 € tot 4500 €.

> De biomassaketel: van 1000 € tot 6000 €. Zowel manuele als automatische systemen komen in aanmerking.

> De lokale biomassakachel: van 250 € tot 1500 €. Dit is nieuw.

> De warmtepomp voor het sanitair: van 500 € tot 3000 €. De pomp moet voldoen aan minimale prestatiecriteria.

> De warmtepomp voor de verwarming: van 1000 € tot 6000 €. De pomp kan van het type grond/water (geothermisch), water/water of lucht/water zijn.

> De combinatie biomassaketel + zonneboiler: je ontvangt 150% van de basispremie voor een biomassaketel + 150% van de basispremie voor een zonneboiler.

> De mechanische ventilatie met enkele stroom: van 500 € tot 3000 €. Dergelijk ventilatiesysteem – dat op elektriciteit werkt – helpt lucht te regenereren in hypergeïsoleerde woningen en helpt condens te voorkomen.

> De mechanische ventilatie met dubbele stroom: van 1200 € tot 7200 €. Dit systeem brengt de warmte van de uitgaande lucht over naar de binnengaande lucht.

Wanneer je premieaanvraag indienen? Zodra de verplichte audit uitgevoerd is, moet de premieaanvraag ingediend worden bij de Overheidsdienst van Wallonië. De aanvraag betreft alle werken. De premies worden gestort nadat de auditor zijn rapport heeft ingediend waarin wordt bevestigd dat de werken goed werden uitgevoerd. De auditor moet dus nog een keer bij je langskomen na de werken.

Goed om weten: de Waalse premie voor de installatie van een condensatieketel bestaat dan wel niet meer, de netbeheerders ORES en RESA kennen wel nog premies toe voor een nieuwe gascondensatieketel en/of als je van stookolie overstapt naar aardgas.

> Afhankelijk van het feit of je al een aardgasmeter hebt, stelt ORES verschillende premies voor:

– Je hebt geen meter: de standaard aansluiting is gratis. Je krijgt bovendien een premie van 250 € of 400 € naargelang je je gasketel installeert in een nieuwe woning of je je oude verwarmingsketel vervangt door een nieuwe.

– Je hebt een verzegelde of open gasmeter: de premie bedraagt 400 € voor de installatie van een gascondensatieketel.

> Bij RESA, ontvang je een premie van 250 € voor de installatie van een ketel in een nieuwbouw. Als je overstapt van stookolie naar aardgas bedraagt de premie 400 €. In beide gevallen is de standaard aansluiting op het netwerk gratis.

Let wel, om in aanmerking te komen voor deze premies, moet je woning aangesloten zijn op het distributienetwerk van deze netbeheerders.

Tot slot is er ook de federale premie Gas.be. Deze loopt op tot 2.500 € voor de vervanging van oude toestellen op gas die dateren van voor 2000.

Laat je verwarmingsketel vervangen in de lente of in de zomer, want dat zijn de 2 aangewezen seizoenen voor verwarmingswerken. Ontdek hier waarom!

Lees ook