Hoe worden de bedragen in euro berekend?

Heb je geen zonnepanelen?

De getoonde bedragen zijn een vermenigvuldiging van jouw verbruikte volume in kWh en de totale prijs per kWh volgens jouw persoonlijke energiecontract, plus de gespreide vaste jaarlijkse kosten. Het gaat over totaalbedragen, alle kosten inbegrepen (energie + transport- en distributiekosten + btw, taksen en andere toeslagen). De weergegeven prijzen zijn dus de totale kosten van jouw verbruik aan de op dat moment geldende energieprijzen van je contract. Heb je een geïndexeerde prijs? Dan volgen de prijzen in de app de indexatie van je contract!

Met een Direct en een Flow contract, wijzigt de variabele prijs elke maand maar is pas gekend als de maand voorbij is. Dit is de prijs die gebruikt wordt bij je jaarafrekening. De Smart App gebruikt deze prijs ook, namelijk voor het advies over je voorschot. In de grafieken, bij 'Je Verbruik' en 'Je factuur', heeft de Smart App echter een prijs nodig aan het begin van de maand. We gebruiken daarom een schatting van de toekomstige prijs. Zodra de finale prijs van de maand gekend is, wordt die retroactief in de Smart App toegepast. Daardoor kunnen de kosten in het verleden veranderen.


In je energiecontract heb je ook vaste jaarlijkse kosten (voor energie, maar ook voor distributie en je meter). Deze vaste kosten moet je altijd betalen, zelfs wanneer je niets verbruikt. Het capaciteitstarief, in Vlaanderen voor klanten met een digitale meter, is onder andere één van de elementen inbegrepen in deze vaste jaarlijkse kosten. Ze worden over het hele jaar gespreid in de app. Daardoor zal je toch een kost zien bij een verbruik van 0 kWh. En je kan hierdoor ook niet je kosten door je verbruik delen om je prijs per kWh te bereken, en legt ook uit waarom je prijs per kWh lichtjes per dag of per maand verschilt in geval van een vaste prijs. Deze kosten worden in de daluren verrekend. Hierdoor lijkt het dus alsof de kosten van de daluren hoger zijn dan de kosten van de piekuren. Dat is niet het geval.


Als je je energiecontract bij ENGIE wijzigt, worden je nieuwe prijzen 4 à 5 dagen erna in de Smart App toegepast, zodat de getoonde bedragen altijd accuraat blijven en min of meer overeenkomen met wat op je jaarafrekening wordt aangerekend.

Heb je een variabele energieprijs en wens je je huidige (of vorige) prijs per kWh raadplegenKlik dan hier. Opgepast, het gaat enkel om de energie component.

De gegevens in de app zijn echter informatief en kunnen niet gebruikt worden om je factuur/afrekening te berekenen. Dit wordt enkel gedaan op basis van gevalideerde gegevens die wij van je distributienetbeheerder krijgen.

 

Heb je zonnepanelen?

Voor je elektriciteisafname en gasverbruik

De getoonde bedragen zijn een vermenigvuldiging van jouw verbruikte volume in kWh en de totale prijs per kWh volgens jouw persoonlijke energiecontract, plus de gespreide vaste jaarlijkse kosten. Het gaat over totaalbedragen, alle kosten inbegrepen (energie + transport- en distributiekosten + btw, taksen en andere toeslagen). De weergegeven prijzen zijn dus de totale kosten van jouw verbruik aan de op dat moment geldende energieprijzen van je contract. Heb je een geïndexeerde prijs? Dan volgen de prijzen in de app de indexatie van je contract!

Met een Direct en een Flow contract, wijzigt de variabele prijs elke maand maar is pas gekend als de maand voorbij is. Dit is de prijs die gebruikt wordt bij je jaarafrekening. De Smart App gebruikt deze prijs ook, namelijk voor het advies over je voorschot. In de grafieken, bij Je Verbruik en Je factuur, heeft de Smart app echter een prijs nodig aan het begin van de maand. We gebruiken daarom een schatting van de toekomstige prijs. Zodra de finale prijs van de maand gekend is, wordt die retroactief in de Smart App toegepast. Daardoor kunnen de kosten in het verleden veranderen.


In je energiecontract heb je ook vaste jaarlijkse kosten (voor energie, maar ook voor distributie en je meter). Deze vaste kosten moet je altijd betalen, zelfs wanneer je niets verbruikt. Het capaciteitstarief, in Vlaanderen voor klanten met een digitale meter, is onder andere één van de elementen inbegrepen in deze vaste jaarlijkse kosten. Ze worden over het hele jaar gespreid in de app. Daardoor zal je toch een kost zien bij een verbruik van 0 kWh. En je kan hierdoor ook niet je kosten door je verbruik delen om je prijs per kWh te bereken, en legt ook uit waarom je prijs per kWh lichtjes per dag of per maand verschilt in geval van een vaste prijs. Deze kosten worden in de daluren verrekend. Hierdoor lijkt het dus alsof de kosten van de daluren hoger zijn dan de kosten van de piekuren. Dat is niet het geval.

 

Voor je injectie

Met digitale meter en een specifieke injectieprijs

Met een digitale meter is je injectie appart van je afname gemeten. De getoonde bedragen zijn een vermenigvuldiging van jouw geïnjecteerde volume in kWh en de prijs per kWh volgens jouw persoonlijke injectiecontract. De injectievergoeding bevat enkel de energiecomponent (er worden geen extra lasten en kosten aangerekend). Daarom is de vergoeding €/kWh voor injectie lager dan de totaalkosten per kWh voor afname waar ook transport- en distributiekosten + btw, taksen en andere toeslagen mee verrekend zijn.

Komt het injectietarief in de app niet overeen met je injectietarief? Het betekent dat je bij ENGIE nog niet "officieel" gekend bent als een klant met zonnepanelen. Concreet wil dit zeggen dat ofwel je distributienetbeheerder deze informatie nog niet geregistreerd heeft op het Centrale Markt Systeem, ofwel dat wij die informatie hebben ontvangen maar moeten het nog in ons systeem verwerken. Wat we voorlopig wel doen in de app is je injectie detecteren in de informele gegevens die je distributienetbeheerder uitwisselt met de Smart App. Bijgevolg tonen we al de juiste injectiegegevens in kWh. Maar aangezien je injectietarief nog niet gekend is, wordt op deze injectie een tijdelijke gemiddelde injectieprijs toegepast. Zo geven we je alvast een eerste idee van wat je injectie je oplevert.

Van zodra we officiële bevestiging van je distributienetbeheerder ontvangen en we die bevestiging in ons systeem verwerkt hebben (met terugwerkende kracht), wordt je correcte contractuele injectieprijs in de Smart App toegepast en wordt alle facturatie retroactief gecorrigeerd indien nodig. Bijgevolg zal het bedrag in euro voor je injectie aangepast worden. Mocht je dit opmerken, dan is dat de reden.

 

Met digitale meter en de compensatie van je afname

Met een digitale meter is je injectie appart van je afname gemeten. De getoonde bedragen zijn een vermenigvuldiging van jouw geïnjecteerde volume in kWh en de prijs per kWh volgens jouw persoonlijke elektriciteitscontract. Aangezien je afname door je injectie volledig wordt gecompenseerd zoals met een terugdraaiende meter, is je injectieprijs gelijk aan je afnameprijs. BELANGRIJK: als je gedurende een facturatiejaar meer injecteert dan je afneemt, zal de app je een negatief bedrag tonen. Echter zal je niet terugbetaald worden en zal je jaarfactuur 0 euro bedragen.

 

Zonder digitale meter

Zonder digitale meter, is er geen aparte injectie in de app: je injectie is niet appart gemeten want je meter draait terug. Indien je op een dag of een maand meer injecteert op het net dan je afneemt, zal je negatieve afname in de app zien. Die negatieve afname is gevaloriseerd op dezelfde manier als je positieve afname en is die prijs hetzelfde als je afnameprijs, aangezien je injectie komt in compensatie van je afname (terugdraaiende meter). BELANGRIJK: als je gedurende een facturatiejaar meer injecteert dan je afneemt, zal de app je een negatief bedrag tonen. Echter zal je niet terugbetaald worden en zal je jaarfactuur 0 euro bedragen.

 


Heb je een variabele energieprijs en wens je je huidige (of vorige) prijs per kWh raadplegenKlik dan hier. Opgepast, het gaat enkel om de energie component.

Als je je energiecontract bij ENGIE wijzigt, worden je nieuwe prijzen 4 à 5 dagen erna in de Smart App toegepast, zodat de getoonde bedragen altijd accuraat blijven en min of meer overeenkomen met wat op je jaarafrekening wordt aangerekend.

De gegevens in de app zijn echter informatief en kunnen niet gebruikt worden om je factuur/afrekening te berekenen. Dit wordt enkel gedaan op basis van gevalideerde gegevens die wij van je distributienetbeheerder krijgen.

Veelgestelde vragen