Houdt de Smart app rekening met de btw-verlaging naar 6% en met de nieuwe accijnzen?

Ja, de Smart app houdt rekening met de btw-verlaging en de nieuwe accijnzen!

Ter herinnering: de btw-verlaging van 21% naar 6% is geldig voor elektriciteit en aardgas en is voortaan permanent.

De btw-verlaging wordt correct toegepast op je verbruik in de maanden waar die van toepassing is (vanaf 1 maart 2022 voor elektriciteit en 1 april 2022 voor gas). 

Om de btw-verlaging gedeeltelijk te compenseren, heeft de federale regering accijnzen voor elektriciteit en gas ingevoerd. Die accijnzen zijn gebaseerd op een prijs in c€/kWh, met een specifieke prijs per verbruiksschijf. De Smart app houdt ook rekening met de nieuwe accijnzen.